Akdeniz Üniversitesi

duyuru

EMC Precompliance Test Hizmetleri Başladı

EM Alınganlık Testleri (RS  105-106) Test Hizmetleri Başladı

EM Alınganlık Testleri (CS  101-102) Test Hizmetleri Başladı

EM Alınganlık Testleri (RE  103-104) Test Hizmetleri Başladı

Fabrika ve Büyük Yerleşkeler İçin Topraklama Ölçümü ve Çözümleri

Fabrika ve Büyük Yerleşkeler İçin Harmonik  Ölçümü ve Çözümleri

Elektromagnetik Alan ve Kirlilik Ölçümleri

Magnetik Alan ve Kirlilik Ölçümleri

Baskı Devre Gürültü Azaltma Çözüm Hizmetleri

Endüstriyel ve Medikal Uygulamalar Mikrodalga Uygulama ve Araştırma Merkezi

  • Antalya merkezli, uluslararası araştırmacıların dahil olabileceği bir mikrodalga merkezi olmak için gerekli çalışmaları yapmak,
  • Mikrodalga ve mikrodalga teknolojileri ile medikal, gıda/tarım ve endüstriyel alanlarda uygulama ve araştırmalar yapmak, yeni yöntemler geliştirmek, yerel ihtiyaçlar başta olmak üzere ulusal düzeyde bu konulardaki talepleri karşılamak,
  • Farklı disiplinlerde ihtiyaç duyulan mikrodalga uygulamalarına ilişkin araştırma projeleri geliştirerek uygulanmasını sağlamak,
  • Araştırma ve geliştirme çalışmalarının ileri düzeyde yerleşmesi ve yaygınlaşması için gerekli önlemleri almak,
  • Medikal ve endüstriyel mikrodalga araştırma konularında ileri düzeyde bilimsel proje üretimi için gerekli önlemleri almak,
  • Uygulamalı mikrodalga, uygulamalı elektromanyetik, uygulamalı anten ve plazma bilimlerinde çalışan araştırmacılara, istediklerinde, bilimsel standartlar içinde yardım ve destek sağlamak,
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile lisans düzeyinde öğrencileri bilimsel araştırmalara yöneltmek, araştırma anlayışı ve yöntemleri konusunda eğitim vermek, öğrencilerin araştırma projelerinin uygulanmasına yardımcı olmak ve bunun için gerekli imkanları sağlamak,
  • Her düzeyde araştırıcının gelişimine yönelik, konferanslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek ve bu faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak,
  • Yurt içinde ve dışında benzer kuruluşlarla, amacına yönelik ortak çalışmalar yapmak ve bilgi alışverişinde bulunmak,
  • Merkezin araştırmaları için gerekli imkanları arttırma ve geliştirme konularında çalışmalar yapmak.

Sayfa Özeti: Amaç ve Hedefler

Anahtar Kelimeler:İLETİŞİM:Akdeniz Üniversitesi Endüstriyel ve Medikal Uygulamalar Mikrodalga Uygulama ve Araştırma Merkezi 07058 Antalya