Akdeniz Üniversitesi

duyuru

EMC Precompliance Test Hizmetleri Başladı

EM Alınganlık Testleri (RS  105-106) Test Hizmetleri Başladı

EM Alınganlık Testleri (CS  101-102) Test Hizmetleri Başladı

EM Alınganlık Testleri (RE  103-104) Test Hizmetleri Başladı

Fabrika ve Büyük Yerleşkeler İçin Topraklama Ölçümü ve Çözümleri

Fabrika ve Büyük Yerleşkeler İçin Harmonik  Ölçümü ve Çözümleri

Elektromagnetik Alan ve Kirlilik Ölçümleri

Magnetik Alan ve Kirlilik Ölçümleri

Baskı Devre Gürültü Azaltma Çözüm Hizmetleri

Tamamlanan Tezler

 

  1.  O.Kurnaz, "Yalıtkan Kütük İçine Gömülü Metallerin X-Bandı Radar Ölçümü İle Belirlenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2012.
  2. S.Öztürk, "GSM900/GSM1800/CDMA Frekanslarında Radyo Dalgaların Bina İçinden Bina Dışına Işıması", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2011.
  3. Z.Akın Çolak, "Radyo Dalgaların Hastahane Ortamında Işıma Davranışları ve Medikal Cihazlarla Etkileşimi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2011.
  4. M.Bitirgan, "GSM900/GSM1800/CDMA Frekanslarında Radyo Dalgaların Ormanlık Alanda Işıma Davranışı", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2011.
  5. Y.Yörük, DEVETABANI ve MANOLYA YAPRAKLARININ X-BANDI DİELEKTRİK SABİTLERİNİN ÖLÇÜMÜ ve MODELLENMESİ,  Akdeniz Üniversitesi, Aralık, 2014. 
  6. S.Yalçin, "ANAHTARLAMALI GÜÇ KAYNAKLARINDA ELEKTROMANYETİK GİRİŞİMİN İNCELENMESİ VE ELEKTROMANYETİK GİRİŞİM SÜZGECİ TASARIMI", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2015.
  7. P.D. Tosun, "Plazma Tekniği İle Kaplanmış Katmanlı Ekranların İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
  8. İ.Başyiğit, "Elektromanyetik Ekran Verimliliğinin Teorik ve Deneysel Olarak  İncelenmesi", AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.

Sayfa Özeti: Tamamlanan Tezler

Anahtar Kelimeler: